Inovasyon

Inovasyon

Ürün fikrinden, üretim, lojistik ve dağıtıma kadar iddiamız

Roca'nın ilkelerinden bir tanesi, kalıcı bir ilerleme sağlamak için esas unsuru oluşturan ögenin teknolojik yenilik olduğu inancıdır. Bu sebeple, üretim sürecinin her evresinde gelişmiş teknoloji kullanılır.

Roca'da, ürün konseptinden, tasarım, üretim, lojistik ve dağıtıma kadar herşey inovasyona dayanır. Teknolojik mükemmellik üretim süreci boyunca en yüksek kaliteyi garanti ederek ve sinerji oluşumunu sağlayarak bütün fabrikalarımıza uzanır. Üretim merkezlerimizde elde edilen deneyime dayanarak, Teknoloji Bölümü çalışmalarını endüstriyel ve teknolojik kapasitede liderlik pozisyonumuzu sürdürmek, yeni ürünler üretmek ve geliştirme sürecini mükemmelleştirmeye adanmıştır.

 

 

Roca'nın sürekli teknolojiik yeniliğinin bir amacı vardır: Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak. Bu sebeple, Ar-Ge Bölümleri, şirketin ürünlerini yeni pazar koşullarına adapte etmek için toplumun ihtiyaç ve zevklerini analiz eder. Bu adaptasyon süreci, yalnızca modernlik ve estetik ilkelerine dayanmaz aynı zamanda insanların yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefler.

İnovasyon Laboratuvarı

Roca'nın en yeni ilerlemeler ve araştırma alanlarındaki öncülüğü

Roca Inovasyon Laboratuvarı, yalnızca resmi tasarımdan daha ileri giden yenilikçi ürünler sunmayı amaçlayan, disiplinler arası ve uluslararsı deneyimiyle dinamik ve konsepte dayalı tasarımcılar ekibidir.

Ekip,alternatif bakış açıları ile başa çıkmalarına yardımcı olan farklı araç ve süreçleriyle ve farklı bir lokasyonda çalışmalarını sürdürmelerine rağmen Roca tasarım merkezinin bir parçasıdır. Onların görevi, mevcut banyo alanlarında uygun cevabı veremeyen katalog ürünlerine yönelik çözüm aramaktır.

Yeni çözümler için bu araştırma, kullanıcıların şuanki ihtiyaçlarıından esinlenmiştir ve aynı zamanda önümüzdeki birkaç yıl içinde toplumumuzdu şekillendirecek olan parametreleri belirlememizi sağlayan işaretlere dayanır.

Sürdürülebilirlik, nüfuzun yaşlanması, yeni yaşam stilleri ile genel olarak toplumumuzu, evlerimizi, ve banyo ihtiyaçlarımızı etkileyen  makrotrendler, İnovasyon Laboratuvarlarında araştırılmakta ve herdaim yeralmaktadır.

İnovasyon laboratuvarı, banyo ürünleri için konsepte dayalı çözümler sunmanın yanısıra, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik eder ve firmalara değer katan, az geleneksel görüşleri destekleyerek bölümlerarası çalışmaları organize eder.

Özetle, Roca İnovasyon laboratuvarının misyonu, firmamız için iyi iş olanakları türetilmesinin yanısıra, müşterilerimiz için yarar sağlayan Roca ürünlerinin ayırt edici özelliklere sahip olmasına yardımcı olmaktır.
Sonuç olarak RIL, günden güne zorlaşan global ve değişen çevrede, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir işletmeye yatırımdır.

Şirketimiz