Sürdürülebilir Üretim Süreçleri

Sürdürülebilir Üretim Süreçleri

Roca çevreye olan saygımızı üretim süreçlerinin hepsine entegre etmeyi amaçlıyor.

Gezegene bağlılığımız, felsefemizin ve günlük aktivitelerimizin bir parçasıdır. Bu görüş altında, 'Roca gezefenimizi seviyor' konseptini yaratarak firmanın sosyal aktivitelerinin ve ürünlerinin gelişiminin yanısıra fabrikalarımızdaki üretim süreçlerini de destekler.    

Üretim süreciyle ilgili olarak, 2008'den bu yana 2 temel hedefi olan Eco-Roca projeleri geliştiriyoruz: Bunlardan ilki, 2006 yılı emisyon değerleri ile karşılaştırıldığında 2014 yılına kadar karbondioksit emisyonunu %25 oranında azaltmak idi. Bir diğeri ise Sıfır Atık Programı aracılığıyla atıksız endüstriyel prosesleri yönetmek.

 

 

İlk hedefle ilgili olarak, Karbondioksit emisyonunu azaltarak, 2006'dan 2010'a kadarlık bir süre içinde Roca, gaz tüketimini %14.9 oranında ve elektrik tüketiminide %4.6 oranında azalmıştır. Bu iyileştirme, 52.750 ton karbondioksitin atmosfere yayılasını engellemek demektir. Bu rakamlar oldukça önemlidir, çünkü sera gazı yayılımının yaklaşık %90'ı üretim süreçlerinden kaynaklanmaktadır.

İkinci hedefe gelinecek olursa, Sıfır Atık Programı kapsamında endüstriyel proseslerden kaynaklı atık oluştırmama planı günümüz rakamları ile %75 oranında gerçekleşmiştir.

 

Şirketimiz