Veri koruma Politikası


Bu formda verilen bilgiler Roca Sanitario, S.A., tarafından kullanacaktır, detaylar aşağıda verilmiştir:

 

Firma Adı: Roca Sanitario, S.A
Adres: Avda. Diagonal, 513, 08029, Barcelona - SPAIN
Tel.: +34 93 366 1200
Email: gdpr@roca.net

 

Söz konusu veriler web sitemiz aracılığıyla yapabileceğiniz istekleri yerine getirmek ve yönetmek için ve yetki verilmesi halinde, ilginizi çekebilecek pazarlama iletişimlerinin tarafınıza gönderilmesi için işlenecektir. İşlemin yasal temeli, istenen hizmeti sağlamak ve reklam iletişimi için onayınızın verilmesidir.

Talep edilen hizmetlerin sağlaması için söz konusu verilerin elde edilmesi tamamen gereklidir. Aksi takdirde, Roca müşterisi olarak sizinle iletişim kurulması mümkün olmayacaktır. Aksine, elektronik pazarlama iletişiminin gerçekleşmesiyle ilgili verilen anlaşmalı ilişkiyi sürdürmek için gerekli değildir.

Aynısı hakkında otomatik kararlar verilmeyecek olup işlem Avrupa Birliğinde gerçekleşecektir. Yalnızca Roca Sanitario, S.A.'nın yasal olarak bağlı olduğu bilgi sağlanması ile yükümlü  üçüncü şahıslar ve aynı zamanda şirketin iç yönetim hizmeti verilmiş olan şirketler aynı şeye erişebilecektir. Kişisel veriler, yalnızca gerekli olduğu, yararlı ve uygun olduğu süre boyunca ve her durumda, sözleşmeye dayalı ilişkinin sona ermesinden sonra yasal olarak gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır. İlişki sona erdiğinde, veriler yalnızca geçerli yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olan amaç ve zaman için saklanacak ve usulüne uygun olarak bloke edilecektir.

Özellikle, sözleşmeye dayalı ilişkinin sona ermesinden sonra en fazla beş yıl süreyle söz konusu veriler bloke edilecektir. Mevcut mevzuatta belirtilen şartlar uyarınca, erişim, düzeltme veya silme haklarını uygulayabilir ve ayrıca verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını, işleme alınmasına itiraz edilmesini, verilerinizin taşınabilirliğini veya verdiğiniz bilgiyi iptal edilmesini rıza, gdpr@roca.net adresine bir posta göndermek suretiyle talep edebilirsiniz. Ayrıca ilgili ülkenin acentasına yada İspanyol Veri Koruma acentasına başvuruda bulunabilirsiniz.