İnovasyon

İddiamız ürün konseptinden üretimine, lojistikten dağıtımına kadar inovasyon…

Roca'nın temel dayanaklarından biri, teknolojik inovasyonun hangi faaliyette olursa olsun ileriye yönelik bir gelişme ve kalıcı bir iyileşme sağlamak için temel unsurlardan birini oluşturduğu inancıdır. Bu nedenle Roca, tüm iştiraklerinde ve üretim sürecinin tüm aşamalarında en son teknoloji kullanılmaktadır.

Roca inovasyona güvenir, ürünlerin konseptinden tasarımına, üretiminden lojistiğine ve dağıtımına kadar her daim inovasyonu göz önüne alır. Teknolojik mükemmellik, sinerji yaratılmasını kolaylaştırıp üretim süreci boyunca en yüksek kaliteyi garanti ederek dünya çapındaki tüm fabrikalarımıza yayılmıştır. Teknoloji Departmanı, üretim merkezlerimizin tamamında elde edilen zengin deneyime dayanarak, endüstriyel ve teknolojik kapasitemiz açısından lider konumumuzu korumak için yeni ürün geliştirme ve üretim sürecini mükemmelleştirmeye devam etmek için çaba göstermektedir.

Roca'da teknolojik açıdan daimi inovasyonun tek bir amacı vardır: Müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti vermek. Bu nedenle Araştırma Geliştirme ve İnovasyon departmanları, şirketin ürünlerini yeni pazar koşullarına adapte etmek için toplumun ihtiyaçlarını ve beğenilerini analiz eder. Bu adaptasyon süreci, sadece estetik ilkeler ve modernlik temelinde değildir, aynı zamanda insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla da gerçekleştirilmektedir.

Roca İnovasyon Laboratuvarı, biçimsel açıdan tasarımın ötesine geçen inovatif ürün önerileri sunmayı amaçlayan dinamik, multidisipliner, uluslararası deneyime sahip konsept tasarımcılarından oluşan bir ekiptir.

Ekip, Roca Tasarım Merkezi'nin bir parçasıdır, farklı bir konumdan olsa da, zorluklarla alternatif bakış açılarından bakarak yüzleşmelerine olanak tanıyan değişik süreçler ve araçlarla çalışırlar. Görevleri, kataloğumuzdaki ürünlerle, banyolarda uygun bir çıkış yolu bulunamamış durumlara çözüm aramaktır.

Yeni çözümlere yönelik bu araştırma, kullanıcılarımızın mevcut ihtiyaçlarından ve aynı zamanda, önümüzdeki birkaç yıl içinde toplumumuzu şekillendirecek parametrelere dair ipuçlarını elde etmemizi sağlayan işaretlerden ilhamını alır.

Sürdürülebilirlik, nüfusun yaşlanması, yeni yaşam tarzları ve genel olarak toplumumuzu, evlerini ve banyo alanlarına dair ihtiyaçlarını etkileyebilecek herhangi bir makro trend, Roca İnovasyon Laboratuvarı'nın çalışmalarında her zaman araştırılır.

İnovasyon Laboratuvarı, banyo ürünleri için konsept açısından çözümler önermenin yanı sıra, daha az geleneksel bakış açılarıyla alınan kararlara değer katabileceğine inanılan firmanın diğer girişimlerine de destek verir ve departmanlar arasında çalıştaylar düzenler böylece yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik eder.

Sonuç olarak, Roca İnovasyon Laboratuvarı'nın misyonu, müşterilerimiz için açıkça fayda sağlayan ve şirketimiz için iyi iş fırsatları ile sonuçlanan farklılaştırıcı karakterlere sahip Roca ürünlerinin yaratılmasına yardımcı olmaktır. RİL, her geçen gün daha da çetin hale gelen zorlukların yaşandığı küresel ve değişken bir ortamda, sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir şirket olmak için geleceğe yönelik kararlılığımızın bir göstergesidir.